شرکت آماک

شرکت آماک
به این پست رای دهید

شرکت آماك در فروردین ماه سال ۱۳۷۹ براساس تجربه بیش از یک قرن دانش مدیریتی و فنی مهندسی مؤسسان خود تشکیل گردید. مروری اجمالی به فعالیتهای آماك به شرح زیر است:
۱۳۷۹
تأسیس آماك: شروع به فعالیت تولیدی و اخذ مجوز تولید از وزارت صنعت و معدن و تجارت، عضویت در انجمن صنفی
سازندگان  UPSایران، عضویت در کمیته تدوین استاندارد ملی UPSایران
۱۳۸۰
اخذ نمایندگی UPSهای BEST POWERو باتریهای مارك ROCKETکره جنوبی
۱۳۸۱
ارائه محصول AMAK 810 ،  اخذ نمایندگی POWERWARE / EATONدر زمینه UPS
۱۳۸۳
اخذ نمایندگی انحصاری محصولات BORRIایتالیا و تمرکز بر فروش محصولات صنعتی
۱۳۸۶
تغییر دفتر مرکزی و توسعه بخش خدمات پس از فروش با افتتاح ۴شعبه در شهرستانها
۱۳۸۷
انعقاد قرارداد تولید مشترك با BORRI ایتالیا (بصورت انتقال دانش فنی(
۱۳۸۸
توسعه بخش تولیدات مکانیک، نصب UPS تا توان ۱/۲M/W
۱۳۹۰
تولید UPSهای مارك۹۱۲۰ ، راه اندازی نرم افزار یکپارچه خدمات پس از فروش (Microsoft CRMو ارتقاء
شعب تا ۷شعبه
۱۳۹۱
دریافت گواهینامه  ISO10002 , ISO10004توسعه شعب خدماتی به    12شهرستان
۱۳۹۲
توسعه بخش تولید با افزایش بیش از ۱۰۰۰متر به فضای تولیدی – استفاده از سیستم بارکدهای QR در سیستم انبار
۱۳۹۳
راه اندازی خط تولید شارژرهای صنعتی ، اخذ گواهینامه ISO 18001، ISO9001 توسعه شعب به ۱۵شهرسـتان،
نصب بزرگترین یو پی اس صنعتی کشور به توان ۲۶۰KVA
۱۳۹۴
ثبت رسمی لوگوی آماك، افزایش قراردادهای خدمات پس از فروش به ۸۵  قرارداد با تحت پوشش دادن  5400  دسـتگاه
و توسعه شعب خدماتی در ۱۷ شهرستان،  توسعه بخش R&D با تمرکز بر پروژه های .