معکوس سازی و برگرداندن ولتاژ

معکوس سازی و برگرداندن ولتاژ
به این پست رای دهید
همانطور که در مقاله جریان مستقیم و متناوب آورده شده، دو نوع الکتریسیته وجود دارد. الکتریسیته با جریان مستقیم و جریان متناوب که هر کدام مزایا و معایب خاص خودشان را دارند. اکثر وسایل برقی فقط با یکی از این دو نوع الکتریسیته کارمیکنند. بنابراین بسیار سودمند خواهد بود اگر بتوانیم الکتریسیته را از یک نوع به نوع دیگر تبدیل کنیم. خوشبختانه وسایلی موجود است که ما را قادر میسازد به راحتی این کار را انجام دهیم.
فرآیند تبدیل برق متناوب به مستقیم "conversion" نامیده میشود.(اگر چه این یک عبارت غیر دقیق است زیرا تغییر یک ولتاژ مستقیم به ولتاژ مستقیم دیگر نیز conversion نامیده میشود ولی به هر حال منظور ما را میرساند) وسایلی که این کار را انجام میدهند converter یا برگرداننده نامیده میشوند ولی غالباً آنها را بنام adapter (سازگار کننده) مینامند و اگر این وسایل برای شارژ کردن باتری مورد استفاده قرار گیرند، غالباً به آنها شارژر گفته میشود. تبدیل برق مستقیم به متناوب "Inversion" نامیده میشود و البته به وسیله ای که این کار را انجام میدهد inverter یا برگرداننده میگویند.
اکثر مردم بدون اینکه حتی converter را بشناسند آن را بطور روزانه بکار میبرند در حالی که inverter فقط در موارد خاص کاربرد دارد.
دلیل آن کاملاً واضح است زیرا اکثر مردم از برق متناوب در منازل خود استفاده میکنند و بنابراین به ندرت اتفاق می افتد که نیاز به وسیله ای برای تولید برق متناوب از منبع برق مستقیم داشته باشند اگر چه inverterها برای محدوده وسیعی از وسایل کاربرد دارند، بعنوان مثال به شما اجازه میدهند که وسایل کوچک خانگی خود را که با برق ۲۲۰ ولت متناوب کار میکنند با استفاده از باتری اتومبیل که از برق مستقیم استفاده میکند بکار اندازید. در دنیای کامپیوتر inverter  یکی از اجزای بسیار مهم در دستگاههای تامین برق بدون وقفه میباشد که انرژی ذخیره شده در باتری را قابل استفاده برای منبع تغذیه کامپیوتر که از برق متناوب استفاده میکند میسازد. مطلب مهمی که باید همیشه در ذهن داشته باشیم این است که هر بار ما برق مستقیم را به متناوب و یا برعکس تبدیل میکنیم مقداری انرژی بصورت گرما در مولفه ها تلف خواهد شد. بهترین inverter ها راندمانی در حدود ۹۰% دارند.
معنای این حرف این است که ۱۰% انرژی بصورت گرما حین فرآیند برگرداندن انرژی تلف میشود. Inverter های ارزانتر راندمان کمتری دارند. بازدهی converter میتواند به اندازه  inverter باشد ولی معمولاً کمتر است و بازدهی آنها بیش از ۵۰% نمیباشد. معنی این حرف این است که نصف انرژی ورودی بصورت تشعشع گرما تلف میشود.