تست خودکار

تست خودکار
به این پست رای دهید

اکثر یو پی اس ها این قابلیت را دارند که خودشان را تست میکنند. هدف از این تست این است که مطمئن شویم یو پی اس عملکرد مناسبی دارد و تجهیز ما به درستی محافظت میشود. معمولاً این تست زمانی که برای اولین بار یوپی اس را به برق وصل کردیم انجام میشود و پس از آن طبق فواصل زمانی معین انجام میگیرد. برای مثال برخی از  یو پی اس ها روزی یک بار خودشان را تست میکنند و بعضی دیگر هفته ای یکبار. در هنگام اجرای این تست ممکن است برخی از نشانگر های  یو پی اس چشمک بزنند و ممکن است صدایی از آن خارج شود ولی نباید هیچ تاثیر قابل توجهی بر روی بار محافظت شده داشته باشد.
اگر ups شما نرم افزار کنترل کننده داشته باشد با فعال کردن آن ممکن است بتوانید فواصل زمانی انجام این تست را تعیین کنید. همچنین شما میتوانید در مواقع لزوم به  یو پی اس بگویید که این تست را انجام دهد. این کار به این دلیل مورد نیاز است که برخی اوقات در هنگام روشن کردن یو پی اس ، باتری در اثر استفاده قبلی خالی است و این تست نمیتواند انجام گیرد. البته این تست یک ویژگی مهم است ولی جای یک تست واقعی که مشمول تمام  یو پی اس ها باشد را نمیگیرد. به این معنا که تمام تجهیزاتی را که قرار است مورد حفاظت قرار گیرد به  یو پی اس وصل کنیم و دوشاخه  یو پی اس را از برق بکشیم و عملکرد آن را ببینیم. اگر چه این عمل را مکرر انجام نمیدهیم زیرا باتری را ضغیف خواهد کرد و اگر سیکلهای شارژ و دشارژ باتری افزایش یابد موجب کاهش عمر باتری خواهد شد. ولی باید دقت نمود که به هر حال در فواصل زمانی معین، باید این کار را انجام دهیم بخصوص وقتی که ترکیب بارهای حفاظت شده تغییر کند.