میزان مجاز ولتاژ ورودی مورد نیاز

میزان مجاز ولتاژ ورودی مورد نیاز
به این پست رای دهید
مشخصات ورودی، به نیازمندیهای الکتریکی ورودی به منبع تغذیه اشاره میکند. به عبارت دیگر مشخصات برق شهر ورودی به آن و یا آنچه که از یو پی اس به منبع تغذیه وارد میشود. اکثر مشخصات الکتریکی ورودی بصورت یک محدوده در نظر گرفته میشود زیرا مثلاً زمانی که یک منبع تغذیه به برق ۲۲۰ ولت جهت ورودی نیاز دارد بطور حتم، دقیقاً به این مقدار نیاز نخواهد داشت. محدوده قابل قبول این مقادیر گاهی بنام " تلورانس مشخصات ورودی" خوانده میشود.

محدوده ولتاژ ورودی:

به محدوده قابل قبول ولتاژ ورودی اطلاق میشود. از آنجاییکه بیشتر منابع تغذیه با برق نامی ۱۱۵ ولت یا ۲۳۰ ولت کار میکنند، شما معمولاً دو سری از اعداد را خواهید دید. برای مثال ۹۵ تا ۱۳۰ ولت AC و ۱۹۰ تا ۲۶۰ ولتAC . محدوده ولتاژ ورودی برای تعیین عملکرد مناسب یک منبع تغذیه، یک پارامتر بحرانی نمیباشد زیرا اکثر ایستگاههای برق در شرایط معمولی به اندازه میزان نامی خود، برق تولید میکنند اگر چه کمترین میزان ولتاژ ورودی بر روی شرایط کاری منبع تغذیه تاثیر گذار است. (به بخش کاهش لحظه ای ولتاژ مراجعه شود)

انتخاب ولتاژ:

اگر منبع تغذیه با هر دو مقدار نامی ۱۱۵ و ۲۳۰ ولت کار میکرد، آیا بطور اتوماتیک یکی از این دو مقدار را انتخاب خواهد کرد یا یک کلید برای این کار وجود دارد؟

فرکانس:

فرکانس قابل قبول انرژی ورودی ۵۰ هرتز، ۶۰ هرتز یا ۵۰ و ۶۰ هرتز میباشد. همچنین محدوده ای از فرکانسهای قابل قبول نیز استفاده میشود مثلاً ۴۸ تا ۶۲ هرتز. اکثر منابع تغذیه با هر دو فرکانس ورودی ۵۰ و ۶۰ هرتز کار میکنند.

ضریب قدرت:

فاکتوری است که منبع تغذیه بعنوان یک بار به شبکه برق وارد میکند. این ضریب برای منابع تغذیه معمولی بین ۰٫۵ تا ۰٫۷ میباشد و برای منابعی با ضریب قدرت اصلاح شده اعدادی مانند ۰٫۹۹ را نیز میبینیم. گاهی اوقات در فهرست مشخصات دستگاه، فقط عبارت " ضریب قدرت اصلاح شده " را میبینیم. مطالب بیشتر را در مورد ضریب قدرت در بخش "انرژی واقعی و انرژی ظاهری" مطالعه فرمایید.