یو پی اس ASTRID

شرکت یو پی اس آسترید E.E. S.p.A در Octber 1996درمحدوده ای از پارک ملی  Casentinesi در دامنه کوههای  Falterona و

ادامه