یو پی اس دستگاه ذخیره برق اضطراری

یو پی اس دستگاه ذخیره برق اضطراری : درحالی که روش های نسبتاً کم هزینه بسیاری را جهت تامین سطوحی

ادامه

شرکت فاراتل

شرکت فاراتل در بیست و هفتم خردادماه سال ۱۳۵۲ بصورت رسمی تاسیس گردید. سوابق فعالیت غیر رسمی فاراتل،  به آغاز

ادامه